žebangai

žebangai
žebángai sm. pl. (1); BzB341, FrnW 1. žr. žabangai 1: Mano kojoms žebangus spendė BBJer18,22. 2. žr. žabangai 3: Kurie nori pralobti, tie inpuola ing pagundymą ir žebangus BPII377. Jis vaikščioja žebanguosu BBJob18,8.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • zebangai — sm. pl. (1) [K]; B368, N, KŽ žr. žebangai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gailas — 2 gaĩlas, à adj. (4) 1. žr. gailus 1: Ir radau (dasityriau); jog tokia moteriškė, kurios širdis tinklai ir žebangai yra, gailesnė yra nei smertis BBPam7,27. Gailus dūmus pūstų BBIšm11,19. 2. nuodingas, žudantis: Vynas yra gailu žalčių nuodu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žebankai — sm. pl. (1) J.Ger(Grv) žr. žebangai 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”